Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Bình Phước đã ban hành Thể lệ Hội thi lần thứ V, năm 2018 - 2019 tại Quyết định số 3386/QĐ-BTC ngày 27/12/2017.

Chi tiết >>>

Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Bình Phước vừa ban hành Quyết định số 121/QĐ-BTC ngày 15/01/2014 về việc ban hành Thể lệ Hội thi lần thứ III, năm 2014-2015.

Chi tiết >>>

1
Số dữ liệu:
select

Trưởng Ban biên tập: Th.S Nguyễn Minh Quang - P. Giám đốc Sở KH&CN

Ghi rõ nguồn Sở KH&CN Bình Phước khi phát hành lại thông tin từ Website này

Địa chỉ: 678 Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Ðồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại: 02713.879.112- Fax: 02713.879.113

Email: tthongtin.skhcn@binhphuoc.gov.vn