Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng và kiểm soát chỉ dẫn địa lý “Bình Phước” cho sản phẩm hạt điều

16:29,01-10-2018 | Tác giả: Thanh Liêm
Xem với cỡ chữ | Từ viết tắt

Ngày 29-8-2018, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quy chế quản lý, sử dụng và kiểm soát chỉ dẫn địa lý “Bình Phước” cho sản phẩm hạt điều tại Quyết định số 2065/QĐ-UBND.


Quy chế này quy định về quyền hạn, trách nhiệm của các bên liên quan trong quản lý, sử dụng và kiểm soát chỉ dẫn địa lý “Bình Phước” cho sản phẩm hạt điều của tỉnh Bình Phước (sau đây gọi là chỉ dẫn địa lý hạt điều Bình Phước) đã được Nhà nước bảo hộ.

Chỉ dẫn địa lý “Bình Phước” cho sản phẩm hạt điều bao gồm những sản phẩm sau: hạt điều nguyên liệu, hạt điều nhân và hạt điều rang muối. Các tính chất chất lượng đặc thù của sản phẩm hạt điều mang chỉ dẫn địa lý Bình Phước được quy định tại Điều 1 của Quyết định số 673/QĐ-SHTT ngày 13/3/2018 về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý.

Các sản phẩm được bảo hộ chỉ dẫn địa lý hạt điều Bình Phước ngoài việc đáp ứng các điều kiện nêu trên còn phải đáp ứng đủ các điều kiện sau: sản phẩm được sản xuất, chế biến bởi các tổ chức, cá nhân đã được cơ quan quản lý chỉ dẫn địa lý cho phép sử dụng chỉ dẫn địa lý hạt điều Bình Phước; sản phẩm được sản xuất, sơ chế, chế biến và đóng gói trong khu vực chỉ dẫn địa lý được bảo hộ; đối với hạt điều nhân, hạt điều rang muối phải được chế biến từ 100% hạt điều nguyên liệu được bảo hộ chỉ dẫn địa lý hạt điều Bình Phước; sản phẩm được kiểm soát theo quy định trong quá trình sản xuất và có khả năng truy xuất về nguồn gốc.

Theo quy định, UBND tỉnh cho phép sử dụng logo sau đây là logo chỉ dẫn địa lý hạt điều Bình Phước:

     

Logo chỉ dẫn địa lý hạt điều Bình Phước bản tiếng Việt và tiếng Anh và quy định về màu sắc, màu nền của logo
 
Quý vị có thể xem toàn văn Quy chế quản lý, sử dụng và kiểm soát chỉ dẫn địa lý “Bình Phước” cho sản phẩm hạt điều tại đây
 

Tin liên quan

Trưởng Ban biên tập: Th.S Nguyễn Minh Quang - P. Giám đốc Sở KH&CN

Ghi rõ nguồn Sở KH&CN Bình Phước khi phát hành lại thông tin từ Website này

Địa chỉ: 678 Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Ðồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại: 02713.879.112- Fax: 02713.879.113

Email: tthongtin.skhcn@binhphuoc.gov.vn