Họp tư vấn giao trực tiếp thực hiện Đề tài “Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm trong giai đoạn hiện nay trên địa bàn tỉnh Bình Phước”

16:20,04-05-2017 | Tác giả: Trần Nguyên Cốp
Xem với cỡ chữ | Từ viết tắt

Sáng ngày 04/5/2017, Hội đồng KH&CN cấp tỉnh do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng - Chủ tịch Hội đồng chủ trì, đã họp hội đồng tư vấn giao trực tiếp thực hiện đề tài “Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm trong giai đoạn hiện nay trên địa bàn tỉnh Bình Phước”. Đề tài do Ủy Ban kiểm tra Tỉnh ủy đăng ký chủ trì thực hiện và ông Phạm Phước Hải - Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy làm chủ nhiệm đề tài. Tham gia phản biện đề cương đề tài có PGS,TS. Huỳnh Thị Gấm (Nguyên Trưởng Khoa Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Khu vực II) và ThS. Nguyễn Văn Quyết (Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương VII, Ủy Ban Kiểm tra Trung ương).

 
Theo báo cáo của Ban chủ nhiệm, đề tài nêu trên sẽ thực hiện với 5 mục tiêu cụ thể: (1) Làm sáng tỏ cơ sở lý luận và thực tiễn về vai trò, vị trí; phương pháp tiến hành công tác kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; (2) Điều tra, khảo sát, nghiên cứu làm rõ vai trò của công tác kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong tình hình hiện nay; (3) Qua nghiên cứu, phân tích những mặt làm được, những mặt còn tồn tại, hạn chế; đưa ra nguyên nhân chủ quan, nguyên nhân khách quan dẫn tới những tồn tại, hạn chế của công tác kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; (4) Trên cơ sở các kết quả nghiên cứu, đưa ra những bài học, những đơn vị đã làm tốt công tác kiểm tra, giám sát đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; (5) Đề xuất các quan điểm, kiến nghị, giải pháp làm cơ sở khoa học cho việc nâng cao chất lượng công tác kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm trong giai đoạn hiện nay ở Đảng bộ tỉnh Bình Phước.

Trên cơ sở đo, đề tài sẽ tập trung thực hiện các nội dung: cơ sở lý luận và thực tiễn của việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra đảng viên khi khi có dấu hiệu vi phạm; thực trạng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm của ủy ban kiểm tra các cấp (từ năm 2010 - 2015); một số giải pháp nâng cao chất lượng kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm.

Toàn cảnh cuộc họp
 
Qua xem xét hồ sơ và thảo luận tại cuộc họp, Hội đồng cho rằng: thuyết minh đã luận giải khá rõ sự cần thiết, tính cấp bách, cơ sở khoa học và thực tiễn phải nghiên cứu đề tài; các tác giả sử dụng các phương pháp tổng hợp, phân tích, điều tra xã hội học, chuyên gia là rất cần thiết; đề tài là công trình nghiên cứu độc lập, góp phần bổ sung lý luận về công tác kiểm tra, giám sát nói chung và nhiệm vụ kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm nói riêng, đồng thời qua kết quả nghiên cứu, tổng kết thực tiễn địa phương về công tác kiểm tra, giám sát, đưa ra những giải pháp cụ thể có tác dụng tích cực nhằm nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, để thuyết minh đề tài hoàn chỉnh hơn, Hội đồng cũng đề nghị Ban chủ nhiệm đề tài bổ sung một vài thành viên nghiên cứu bên ngoài Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy để tăng cường tính khách quan và bao quát cũng như thêm các chuyên gia là nhà khoa học tư vấn cho đề tài; bổ sung thêm báo cáo kết quả điều tra, phỏng vấn vì đây là tài liệu gốc của đề tài; hoàn chỉnh Quy trình kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm.

Tại buổi làm việc, Hội đồng đã thống nhất bỏ phiếu thông qua đề cương của đề tài nêu trên với số điểm 86,71/100 điểm./.

Tin liên quan

Trưởng Ban biên tập: Th.S Nguyễn Minh Quang - P. Giám đốc Sở KH&CN

Ghi rõ nguồn Sở KH&CN Bình Phước khi phát hành lại thông tin từ Website này

Địa chỉ: 678 Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thị xã Ðồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại: 02713.879.112- Fax: 02713.879.113

Email: tthongtin.skhcn@binhphuoc.gov.vn