- Chiều ngày 30/11/2017, ông Trần Văn Văn - Giám đốc Sở KH&CN, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng KH&CN tỉnh Bình Phước đã chủ trì cuộc họp tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ “Khảo sát, đánh giá hiệu quả ứng dụng kết quả nghiên cứu ...

Chi tiết >>>

Ngày 08/9, Hội đồng KH&CN tỉnh Bình Phước do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng - Chủ tịch Hội đồng, đã chủ trì họp tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2018.

Chi tiết >>>

Ngày 3/8, Hội đồng KH&CN tỉnh Bình Phước do ThS. Trần Văn Vân - Giám đốc Sở KH&CN chủ trì, đã họp tuyển chọn đơn vị thực hiện đề tài “Giải pháp phát triển HTX nông nghiệp kiểu mới tỉnh Bình Phước”. Tham gia phản biện đề tài có ...

Chi tiết >>>

Sáng ngày 04/5/2017, Hội đồng KH&CN cấp tỉnh do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng - Chủ tịch Hội đồng chủ trì, đã họp hội đồng tư vấn giao trực tiếp thực hiện đề tài “Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra đảng viên khi có dấu ...

Chi tiết >>>

Vừa qua, theo đề nghị của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Phước, Sở KH&CN đã tiến hành thẩm định công nghệ cho 2 dự án đầu tư vào lĩnh vực dệt nhuộm tại Khu công nghiệp Minh Hưng - Hàn Quốc (huyện Chơn Thành) bằng hình thức lấy ...

Chi tiết >>>

Ngày 26/4, Hội đồng KH&CN cấp tỉnh do ThS. Trần Văn Vân - Giám đốc Sở KH&CN, PCT Thường trực Hội đồng đã chủ trì họp hội đồng tư vấn tuyển chọn thực hiện đề tài “Nghiên cứu xử lý nước thải chăn nuôi heo sau biogas bằng phương ...

Chi tiết >>>

Ngày 19/4, Hội đồng KH&CN cấp tỉnh do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng - Chủ tịch Hội đồng chủ trì, đã họp Hội đồng tư vấn giao trực tiếp thực hiện đề tài “Lịch sử nhà tù Bà Rá và Phong trào đấu tranh chống chế độ lao tù”. ...

Chi tiết >>>

Ngày 30-3, Hội đồng KH&CN tỉnh Bình Phước do ThS. Trần Văn Vân - Giám đốc Sở KH&CN, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng chủ trì đã họp nghiệm thu đề tài “Điều tra thực trạng đội ngũ trí thức tỉnh Bình Phước, đề xuất các giải pháp ...

Chi tiết >>>

- Sáng ngày 1/12/2016, Hội đồng KH&CN tỉnh Bình Phước đã họp nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh: “Xây dựng mô hình chăn nuôi gà thả vườn dưới tán vườn cao su” do Kỹ sư Trương Ích Đức - Phó Giám đốc Trung tâm Ứng dụng ...

Chi tiết >>>

Ngày 4/10/2016, Hội đồng KH&CN tỉnh đã họp xét duyệt bổ sung đề tài “Nhà tù Bà Rá và đấu tranh chống chế độ lao tù” vào danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2017.Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng chủ trì cuộc họp.

Chi tiết >>>

Số dữ liệu:
select

Trưởng Ban biên tập: Th.S Nguyễn Minh Quang - P. Giám đốc Sở KH&CN

Ghi rõ nguồn Sở KH&CN Bình Phước khi phát hành lại thông tin từ Website này

Địa chỉ: 678 Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thị xã Ðồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại: 02713.879.112- Fax: 02713.879.113

Email: tthongtin.skhcn@binhphuoc.gov.vn